Televizní soutěž

  • Vytisknout

Dnes, 7. dubna si připomínáme Den vzdělanosti, den, kdy Karel IV. v roce 1348 založil Karlovu univerzitu v Praze, první vysokou školu ve střední a východní Evropě. Nedávno (28. března) jsme si připomněli Den učitelů, den, kdy se na Moravě narodil Jan Amos Komenský, Učitel národů. Jsem rád, že zrovna kolem těchto významných dnů a v období Velikonoc, i když v této velmi nelehké a tíživé době pandemie, se můžeme potěšit tím, že i naše škola má vynikající žáky, kteří vzorně reprezentují naši školu. Dne 10. dubna 2020 (na Velký pátek) se od 14:50 do 15:20 a v repríze dne 12. dubna os 12:10 do 12:40 (na Velikonoční neděli) vysílá pořad UŽ TAM BUDEM na televizní stanici ČT:D (tzv. Déčko). Naši žáci z VIII.A a IX.A (pětičlenný tým) se zúčastnili této soutěže a domnívám se, že naší škole rozhodně neudělali ostudu. A jak dopadli? To je tajemství, které odhalíte, když se v pátek či neděli podíváte na výše zmíněný pořad. Karel Jakeš