1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Priority školy

 

 

Sport

Z historie… Sportovní třídy byly otevřeny v září 1973. Stali jsme se tak pátou sportovní školou v republice zaměřenou na klasické lyžování.
V roce 1999 proběhla v rámci celé republiky tzv. intenzifikace sportovních tříd, pro nás to znamenalo prohloubení a rozšíření činnosti a navázání na slavnou tradici. Kromě lyžování jako hlavního sportu byly postupem času rozšířeny sportovní třídy o dva doplňkové sporty – biatlon a skoky na trampolínách.
Po dobu existence sportovních tříd v ZŠ Videčská vychovali trenéři a učitelé celou řadu vynikajících sportovců, byli to zejména :
Petr Křenek – mistr ČSSR v biatlonu, Milan Žingor – reprezentant ve skoku na lyžích, Radek Divín – mistr ČSSR v severské kombinaci, Michal Pustějovský – reprezentant v severské kombinaci a olympionik, Petr Bayer – akademický reprezentant ČSSR na světové univerziádě, František Malina – přeborník ČSSR v závodě sdruženém, František Jež – reprezentant ve skoku na lyžích (4krát vítěz závodu světového poháru, 2. místo na mistrovství světa, bronzová medaile z Olympijských her a celkové 2. místo na Intersportturné), Marek Fiurášek – reprezentant ČSSR a olympionik, sourozenci Křenkovi – reprezentanti ve skoku na lyžích, Silvestr Mikuláštík – ve skoku na lyžích, Václav Bitala – reprezentant ČR v letním biatlonu, Michal Kramoliš – reprezentant v běhu na lyžích, Norbert Pelc – juniorský mistr světa ve štafetovém běhu na lyžích, Zdenka Holišová – několikanásobná mistryně ČR a celková vítězka evropského poháru v letním biatlonu, Petra Grigorescu – mistryně ČR v běhu na lyžích, Petr Halamíček – mistr ČR v biatlonu, Jana Bečajová, Josef Orság, Romana Davidová, Jiří Orság – vítězové jednotlivých závodů Českého poháru v biatlonu. Kromě slavných lyžařů jsou našimi absolventy i taková „esa“ jako fotbalisté reprezentanti Milan Baroš a René Bolf, tenistka Libuše Průšová, moderní gymnastka Gabriela Hoferová, plavec Filip Coufal, který se ještě jako žák naší školy stal členem paralympijského týmu na olympiádě v Athénách. Výborných výsledků na mezinárodní úrovni dosáhli také naši trampolinisté, zejména Aleš Čejka, Gabriela Palacká a Pavel Štefela.

… a současnost sportovních tříd

V posledních letech, zejména s ohledem na požadavky rodičů, podporujeme všechny druhy sportu. Kromě členů oddílů lyžování, biatlonu a skoku na trampolínách soustřeďujeme hokejisty, tenisty, fotbalisty a další sportovce. Naším prvořadým cílem je rozšířená všeobecná sportovní příprava mladých sportovců v úzké spolupráci s jejich sportovními oddíly a kluby. Výjimečnost sportovních tříd spočívá především v nadstandartu – to je zejména vyšší počet hodin tělesné výchovy (v současné době 5 hodin tělesné výchovy týdně). Kromě všeobecné sportovní přípravy pod vedením profesionálních odborníků nabízíme další možnosti sportovních aktivit :

  • Plavání
  • Bruslení
  • Základy golfu
  • Základy florbalu
  • Základy sebeobrany
  • Základy tenisu
  • Taneční příprava a aerobic


Jako škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy podporujeme všechny druhy sportu (zejména klasické a alpské lyžování, skoky na trampolínách, biatlon, tenis, florbal, lední hokej a ostatní). Spolupracujeme s rožnovským hokejovým klubem (možnost tréninku v rámci sportovní výchovy).

Sportovní výchova na 1. stupni

Všeobecná sportovní příprava dětí na 1. stupni je naší prioritou. Již od 1. třídy děti získávají základní dovednosti z tenisové školičky, ze školičky bruslení, plaveckého výcviku a pokud sněhové podmínky dovolí, i první zkušenosti s klasickým lyžováním. V dalších ročnících si tyto první dovednosti zdokonalují. V zimním období se děti ze druhé, třetí a páté třídy pravidelně účastní lyžařského výcviku. Na jaře jezdí druháci a třeťáci na sportovně-ekologické soustředění se zaměřením na atletické disciplíny. Naše děti se pravidelně zúčastňují sportovních soutěží (atletická všestrannost, plavecké závody, kopaná, sálová kopaná, házená, floorball, vybíjená, aj.) a jejich výborná umístění svědčí o v všestrannosti našich dětí, okterou se v hodinách tělesné i sportovní výchovy snažíme. 

 

Ekologie

Environmentální výchova je systematicky začleňována do výchovného procesu od roku 1992. Každoročně se žáci zapojují do zajímavých projektů s ekologickou tématikou, které prezentují v rámci republiky i v zahraničí. Příkladem mohou být některé projekty v minulosti (r. 2000 Česko – holandský projekt TULIPÁN, r. 2001 Mysli jako strom, r. 2003 Jednej jako člověk moudrý, r. 2004 Voda - živel, který pomáhá i škodí, r. 2005 Ovzduší - klimatické změny způsobené člověkem). V roce 2012 jsme se zúčastnili projektu společnosti SCIO: „ Ekopolis – Poznej  své město“, ve kterém se oba skupinové projekty našich žáků umístily mezi 5 nejlepšími.
Na naší škole působil do roku 2015 Klub Pampeliška, který spojoval environmetální a dramatickou výchovu.
V současnosti EVVO jako průřezové téma ŠVP prolíná všemi předměty, v 6. ročníku je pak zařazen předmět Ekologická praktika. V rámci EVVO jsou pořádány exkurze na přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně, výukové programy a exkurze v ZOO Zlín, v záchranné stanici Bartošovice, v areálu Živá voda v Modré u Velehradu. Využíváme nabídky výukových programů regionálních muzeí (Muzeum Valašsko, VMP Rožnov p. R.) a vzdělávacích center (Velký svět techniky Ostrava, Hvězdárna  a planetárium Ostrava, Pevnost poznání Olomouc).
Žáci školy se pravidelně úspěšně zapojují do soutěží s environmentální a přírodovědnou tématikou – Poznej a chraň!, Jaloveček, Biologická olympiáda.
Každoročně probíhají na naší škole aktivity ke Dni stromů, ke Dni Země a Dni vody, probíhají projektové dny, například „Máme dobré nápady, jak zatočit s odpady“.
ZŠ Videčská spolupracuje dlouhodobě se spolkem Prales dětem, který se snaží zachraňovat prales v Indonésii a zároveň ukazovat dětem v ČR i SR krásu a rozmanitost světových ekosystémů. Dvakrát ročně navštěvují naši školu s novým programem a novinkami o jejich práci, jejíž součástí je i monitoring divokých zvířat v jejich přirozeném prostředí. ZŠ Videčská je vlastníkem dvou takových fotopastí v rezervaci Green life, jež je součástí národního parku Gunung Leuser na ostrově Sumatra.

 

Další aktivity

Pravidelně se naši žáci úspěšně zapojují do jazykových, výtvarných a přírodovědných soutěží a olympiád. (3. místo Mladí tvůrci pro Dunaj 2005, přední místa v recitačních soutěžích, atd.). Pořádáme ozdravné pobyty a soustředění v zahraničí.

1. stupeň

    všestranná sportovní výchova
    základy AJ
    ekologická praktika
    kroužek šikovných rukou
    keramika
    informatika pro 1. stupeň

2. stupeň

    informatika
    konverzace v AJ
    základy německého a ruského jazyka
    ekologická praktika
    keramika, aj.

 

 

Hledej

Nepřehlédněte

 

 

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 najdete zde

 

 

 

------------------------------------------

 

 

Dne 19. 11. proběhly volby do Školské rady. Výsledky jsou zde.  

 

------------------------------------------- 

 

 

Seznam sešitů pro 2. stupeň na školní rok 2020/21

zde

  

-------------------------------------- 

   

--------------------------------------- 

  

Schválený rozpočet naší školy na rok 2020 je v sekci Úřední deska.

 

 

 


 

 

sablony

 stonozka

ekovychova

ovocedoskol

proskoly