1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Šablony II

 

 

logoEU

 

Základní škola Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha), a po procesu hodnocení a schválení získala částku 1 479 362,00 Kč.
Projekt má název Zlepšení kvality vzdělávání na Základní škole Videčská II a registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014398
.
Realizace začala 1. 9. 2019 a projekt potrvá do 31. 8. 2021.

Cílem tohoto projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a sociální integrace dětí a žáků.

Stěžejní část finanční podpory, kterou škola získala, bude směřovat na dočasnou personální podporu – školního asistenta a školního speciálního pedagoga a na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Další část finanční podpory bude směřovat na další vzdělávání pedagogických pracovníků, projektové dny, badatelské kluby a tandemové vzdělávání.

 

 

Hledej

Nepřehlédněte

 

 

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 najdete zde

 

 

 

------------------------------------------

 

 

Dne 19. 11. proběhly volby do Školské rady. Výsledky jsou zde.  

 

------------------------------------------- 

 

 

Seznam sešitů pro 2. stupeň na školní rok 2020/21

zde

  

-------------------------------------- 

   

--------------------------------------- 

  

Schválený rozpočet naší školy na rok 2020 je v sekci Úřední deska.

 

 

 


 

 

sablony

 stonozka

ekovychova

ovocedoskol

proskoly