1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Školní družina

Školní družina se dělí na tři oddělení a je určena žákům 1. stupně.

Každé oddělení má svou hernu, která prostorově odpovídá počtu dětí. Materiální vybavení je dostačující a každoročně se neustále doplňuje a modernizuje.
Provoz ŠD zabezpečují tři kvalifikované vychovatelky, které činnost dětí ve ŠD přizpůsobují jejich zájmům a požadavkům. Za příznivého počasí chodí na procházky do okolí školy, využívají školní hřiště ke sportovnímu vyžití, navštěvují s dětmi různé besedy a pořádají zajímavé exkurze.
Cílem všech činností je vést děti k vzájemné úctě, toleranci a ohleduplnosti ke spolužákům, rodičům a dospělým.

Provoz ranní ŠD :   6,30 – 7,30  (bude-li více než 5 zájemců)

Provoz odpolední ŠD : 11,30 – 16.30

V období vedlejších prázdnin můžeme zajistit provoz pouze v případě, že počet přihlášených žáků neklesne pod 10.

Všechny děti ŠD chodí na oběd do školní jídelny společně v době, která je pro ně vyhrazena.

Příspěvek na provoz školní družiny ve školním roce 2018/19 činí 100 Kč na žáka měsíčně, tedy 1000 Kč za školní rok. Tuto částku budeme vybírat ve dvou splátkách předem, a to do 30.9.2018 400 Kč, do 31.1.2019 600 Kč. Příspěvek můžete uhradit převodem z Vašeho účtu na účet školy, popř. hotově v kanceláři školy.

Adresa školy : Základní škola, Videčská 63,756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Číslo účtu : 953 327 0207/0100 (do kolonky „Zpráva pro příjemce“ uveďte jméno a příjmení dítěte + třídu)

Variabilní symbol : čtyřčíslí za lomítkem RČ dítěte

Konstantní symbol : 308 

 

 Omluvy z docházky žáků do školní družiny, stejně jako změny odchodů z družiny je třeba provádět písemně, v naléhavých případech telefonicky. Nepožadujte prosím dřívější odchody dětí v jinou dobu, než jsou celé půlhodiny (13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30). Umožníte tak nerušenou zájmovou činnost včetně vycházek a pobytu venku.

Děkujeme Vám za pochopení a dodržení našich požadavků, činíme tak v zájmu Vašich dětí.

 

Mgr. Eva Cabáková

   ředitelka ZŠ

 Podrobnější informace o činnosti školní družiny najdete ve Vnitřním řádu školní družiny.

Hledej

Nepřehlédněte

 

 

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 najdete zde

 

 

 

------------------------------------------

 

 

Dne 19. 11. proběhly volby do Školské rady. Výsledky jsou zde.  

 

------------------------------------------- 

 

 

Seznam sešitů pro 2. stupeň na školní rok 2020/21

zde

  

-------------------------------------- 

   

--------------------------------------- 

  

Schválený rozpočet naší školy na rok 2020 je v sekci Úřední deska.

 

 

 


 

 

sablony

 stonozka

ekovychova

ovocedoskol

proskoly