1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Speciální pedagog

Školní speciální pedagožkou na naší škole je Mgr. Radka Daňková, která je přítomna vždy od úterý do čtvrtku, a to v út a ve stř od 8 do 14h a ve čt od 10.30 do 13h.

Konzultační hodiny lze individuálně dohodnout telefonicky nebo e-mailem (popř. prostřednictvím třídních učitelů).

Tel: 604716520         E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kabinet 408

Školní speciální pedagog (ŠSP):

- vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen svp) a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních.

- nabízí spolupráci pedagogům v oblastech, se kterými nemá běžný pedagog možnost ani kompetence cíleně a odborně pracovat. Je k dispozici i zákonným zástupcům v případě jejich dotazů a poskytnutí informací týkajících se daného žáka.

- se snaží u každého žáka o maximální rozvoj všech jeho poškozených funkcí a o dosažení co nejvyššího stupně jeho socializace. 

Náplň činnosti školního speciálního pedagoga:

 • vyhledává žáky s rizikem vzniku svp nebo se svp a pomáhá s jejich zařazením do speciálně pedagogické péče

 • provádí diagnostiku svp žáka

 • spolupráce na vytváření individuálního vzdělávacího plánu u žáků se svp nebo plánu pedagogické podpory u žáků s rizikem vzniku svp

 • krátkodobá i dlouhodobá individuální práce se žákem (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační)

 • úprava školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů

 • komunikace s rodinou žáka (se zákonným zástupcem)

 • konzultace s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť (se speciálně pedagogickým centrem (SPC), pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP), příp. s dalšími specializovanými pracovišti)

 • dlouhodobě sleduje a pravidelně vyhodnocuje proces individuální integrace

 • vedení dokumentace všech případů a její zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů

ŠSP poskytuje své služby bezplatně a na základě informovaného souhlasu zákonného zástupce.  Je součástí školního poradenského pracoviště.

Hledej

Nepřehlédněte

 

 

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 najdete zde

 

 

 

------------------------------------------

 

 

Dne 19. 11. proběhly volby do Školské rady. Výsledky jsou zde.  

 

------------------------------------------- 

 

 

Seznam sešitů pro 2. stupeň na školní rok 2020/21

zde

  

-------------------------------------- 

   

--------------------------------------- 

  

Schválený rozpočet naší školy na rok 2020 je v sekci Úřední deska.

 

 

 


 

 

sablony

 stonozka

ekovychova

ovocedoskol

proskoly