1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Turnaj v miniházené – 2. třídy

V pátek 1. listopadu  2019 se uskutečnil turnaj v miniházené určený dětem druhých tříd. Naši školu reprezentovala 2 družstva. Družstvo ,,Zelené kobylky''ve složení Ondřej Obrátil, Miroslav Plešek, Michal Zetek, Jiří Nohýl, Michal Šimek a Šimon Pisárek v konkurenci 8 družstev celý turnaj vyhrálo. Druhé družstvo ,,Modré kobylky'' ve složení Alžběta Surá, Jakub Válek, Jan Tiefenbach, Michael Kazík, Tadeáš Tvarůžek, Tamara Janošková a Emílie Kunčická vybojovalo  krásné 3. místo. Všem dětem děkujeme za výborné výsledky a vzornou reprezentaci školy.

Vyjádření ke stávce

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vás informovat o postoji pedagogů naší školy ke středeční stávce. Ztotožňujeme se s požadavky odborů, vadí nám neplnění vládních slibů i zkreslené informace v médiích o růstu platů ve školství. Jde nám však hlavně o koncepční změny, které by pomohly českému školství a umožnily mu tak plnit společenskou roli, která mu náleží. Po vzájemné dohodě se ke stávce formou uzavření školy nepřipojíme, škola zůstává v běžném provozu.

Republikové finále v přespolním běhu družstev

Ve čtvrtek 17.10.2019 za účasti 14 krajů ČR proběhlo v Hradci Králové republikové finále v přespolním běhu družstev. Naši školu reprezentovalo družstvo mladších žákyň. Děvčata běžela ve složení:  Nela Lušovská, Kristýna Hegarová, Kateřina Brodová, Sára Fojtášková ze 7.B  a  Markéta Krupová a Luisa Camfrlová z 6.B. Družstvo obsadilo velmi pěkné 6. místo. Kapitánka Nela Lušovská převzala diplom z rukou olympioničky Květy Jeriové / Peckové / a také blahopřání od známého herce Jana Čenského. Všem děvčatům moc gratulujeme a přejeme další sportovní úspěchy.

Jaloveček

jaloveek 1017. a 18. října proběhla na vsetínském zámku přírodovědná soutěž Jaloveček, tentokrát na téma Dary přírody. 1. stupeň reprezentovalo družstvo ve složení Marek Sommer a Jan Moural z 5.A, Ondřej Válek ze 4. B a Stella Čermáková a Radim Sačko z 5.B.  Naši „Mloci“ obsadili krásné 3. místo ze 16 zúčastněných družstev.  Z druhého stupně prokazovaly své znalosti družstva 8. A ve složení Markéta Sačková, Tereza Sommerová, Amálie Burešová, Sofie Burešová a Kristýna Jurajdová a 9. ročník reprezentovaly Alice Hoferková, Nella Němcová, Natálie Hrušková a Beatrice Rocca. Deváťačky se také neztratily a obsadily výborné 4. místo ze 14 družstev. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Exkurze a výukový program ZOO Zlín

dsc09549Na podzim již tradičně absolvují žáci 7. ročníku exkurzi a výukový program v ZOO Zlín. V průběhu programu žákům lektor představí některou část ZOO, tentokrát to byla Afrika. Dozvěděli se informace o životě zvířat, jak ve volné přírodě, tak v ZOO. Děti byly seznámeny s posláním ZOO, jako místem, kde jsou v umělém odchovu zachraňovány ohrožené druhy zvířat. Počasí nám přálo, tak  jsme si užili i vlastní exkurzi po ostatních částech ZOO. Jako vždy byli nejpopulárnější rejnoci, které jsme mohli nakrmit a pohladit si je. 

Podpoř správného broučka 2019

Žáci 8. ročníků si připomněli Den stromů. Dne 11. října se třídy 8.A a 8.B zapojily do akce Podpoř správného broučka, kterou pořádala společnost Lescus Cetkovice, jež se zabývá ochranou přírody a výsadbou stromků. Za každý vysazený stromek společnost přispěla 3 Kč do Nadačního fondu Světluška. Místo vyučování se třídy vydaly ke kolibě na Dolních Pasekách a tam na ně čekali lesníci, kteří jim vysvětlili a ukázali, jak správně má výsadba probíhat. Sázely se sazeničky dubů a javorů, které nejsou náchylné na kůrovce. Po dopoledni stráveném sázením se žákům a paním třídním učitelkám podařilo zasadit okolo 800 sazenic. Úsilí všech zúčastněných ovšem nezůstalo bez odměny. Každý dostal dvě sladké tyčinky. Všichni byli rádi za dopoledne strávené na čerstvém vzduchu a taky, že přispěli na dobrou věc.

Martin Maléř, 8. A

Hledej

Nepřehlédněte

 

 

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 najdete zde

 

 

 

------------------------------------------

 

 

Dne 19. 11. proběhly volby do Školské rady. Výsledky jsou zde.  

 

------------------------------------------- 

 

 

Seznam sešitů pro 2. stupeň na školní rok 2020/21

zde

  

-------------------------------------- 

   

--------------------------------------- 

  

Schválený rozpočet naší školy na rok 2020 je v sekci Úřední deska.

 

 

 


 

 

sablony

 stonozka

ekovychova

ovocedoskol

proskoly